Obchod

Prodej publikací, známek
a kolekce Baťa

Uhrazené objednávky zasíláme vždy v úterý a ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

 

obchod - Nadace Baťa
skrolujte
instagram
facebook

Baťa across continents

Kniha v anglickém jazyce přibližuje působení firmy Baťa v prvním století její existence (1894-1994) v jednotlivých zemích světa. Výjimečnou atraktivitu knihy podtrhuje i její designová obálka.

Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati, 2022, počet stran 295 a 453 ilustrací, pevná vazba.

 899,00

Popis

Baťa na všech kontinentech v anglické verzi

Autorský kolektiv Zdeněk Pokluda, Jan Herman, Milan Balaban, 2022

Kniha  přibližuje působení firmy Baťa v prvním století její existence (1894 – 1994) v jednotlivých zemích světa. Jestli hledáte vhodný exkluzivní dárek pro baťovské nadšence, je tato kniha správnou volbou. Výjimečnou atraktivitu knihy podtrhuje i její designová obálka.

Podle prostudovaných archivních zdrojů z evropských zemí, Indie a Kanady autoři předkládají nově zjištěná a přesnější fakta. Doplňují je informacemi z četných titulů dobového tisku. Využívají rozsáhlé odborné literatury a čtenáři vůbec poprvé předkládají ucelený příběh firemního podnikání v takto dlouhém časovém úseku.

Úvodní části knihy zachycují firmu Baťa v globálních souvislostech. Pak následuje v abecedním pořadí téměř 150 území světa, v nichž společnost Baťa během let 1894-1994 působila.

Kniha je bohatě ilustrována a nechybějí v ní unikátní, poprvé publikované obrazové materiály. Poprvé je zde uveřejněn co nejúplnější seznam baťovských sesterských společností a továren z prvního baťovského století.

O firmě Baťa dnes vzniká velké množství publikací. Tato kniha však čtenáři umožňuje podrobněji se seznámit s mnoha překvapujícími a dosud neznámými skutečnostmi o vývoji firmy Baťa a to především po roce 1945, kdy ji v západním světě syn zakladatele firmy Tomáš Baťa junior dovedl na vrchol.

Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati, počet stran 295 a 453 ilustrací, pevná vazba.