skrolujte
instagram
facebook

1. máj 2022 s Nadací Tomáše Bati

Vila Tomáše Bati se opět otevře v rámci tradiční oslavy prvního máje

Zlín, 1. 5. 2022, Nadace Tomáše Bati

Po dvouleté odmlce, která vznikla v důsledku protipandemických opatření, se do prostor Baťovy vily a přilehlé zahrady opět vrací tradiční a velmi oblíbená oslava prvního máje.

Baťovskou tradici oslav prvního máje udržuje Nadace Tomáše Bati již od svého založení. Dále tedy pokračuje v myšlence Tomáše Bati zakladatele, který považoval za důležité poděkovat spolupracovníkům a občanům města Zlín za celoroční práci.

V současné době nabízí oslavy v Baťově vile již tradičně dopolední program pro děti, který je plný her a soutěží, za které čeká na každého soutěžícího odměna. Součástí je také bohatý doprovodný program pro dospělé návštěvníky.

Každý rok se prvomájových oslav účastní také členové rodiny Baťa. „Jsem velmi potěšen, že rodina Baťa stále považuje prvomájové oslavy za významnou událost. Tomáš Baťa junior se na ně vždy velmi těšil. Letos nás navštíví Rosemarie Blyth Bata – vnučka Tomáše Bati, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati,“ uvedl Pavel Velev, ředitel nadace.

V průběhu měsíce února byl ale ohrožen i letošní ročník: „Přišlo nám zvláštní připravovat oslavy prvního máje s ohledem na dění na Ukrajině. Rozhodli jsme se proto část rozpočtu nadace, který byl na oslavy vymezen, věnovat na podporu válečných uprchlíků. Mám radost z toho, že naše rozhodnutí členové správní rady nejen schválili, ale také finančně podpořili. Týká se to jak pomoci Ukrajině, tak také toho, aby se mohla oslava prvního máje konat,“ doplnil Velev.

S oslavami prvního máje začal Tomáš Baťa v roce 1924. Jednalo se víceméně o jeho osobní protest. Oslavy ve městě pořádala komunistická strana a Tomáš Baťa nesouhlasil, že oslava svátku práce by měla být pouze v gesci této strany, a tak se rozhodl uspořádat vlastní.

Součástí prvomájových oslav byl vždy také bohatý kulturní program. I na tuto část Nadace Tomáše Bati úspěšně navazuje. „V rámci oslav se vždy snažíme přijít s novou výstavou. Letos se nám to podařilo ve spolupráci se bratislavskou agenturou Hiroäs, která připravila koláže fotografií z baťovského a současného Zlína. S kolegou Jakubem Malovaným jsme ji doplnili o méně známé informace, které mohou návštěvníky nadchnout k tomu, aby místa sami navštívili,“ uvedla Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati.

Tradiční oslava prvního máje ve vile Tomáše Bati je vítanou akcí i pro mnoho mimo zlínských návštěvníků, na kterou se vždycky těší. Vzhledem k dlouholeté tradici je zcela běžné, že rodiče dětí, které soutěží, byli před dvaceti lety sami aktivními soutěžícími na oslavách ve vile Tomáše Bati.

„Je důležité propojovat odkaz Baťa s komunitou, aby stále zůstával živý, a i pro ty nejmenší návštěvníky měl konkrétní podobu. Těší nás, že každoroční účast je tak vysoká a firmy, které se hlásí k odkazu Baťa, tuto akci, jež je z velké části pro ty nejmenší, podporují. Takhle učíme naše děti, že odkaz Baťa není pouhou historií, ale stále i součástí každodenní života,“ uvedl Jakub Malovaný, marketingový manažer nadace.

V průběhu dne je pro návštěvníky připravena také odpočinková zóna, občerstvení, fotokoutek a příjemná hudba. Oslava se uskuteční mimo jiné také díky podpoře společností Baťa, a.s. a Fosfa, a.s. a statutárního města Zlín.

Na dopolední program následně navazují akce na náměstí Míru i v přilehlém okolí, které pořádá město Zlín.

Kontakt:

Jakub Malovaný, marketingový manažer Nadace Tomáše Bati, jakub@batova-vila.cz
tel: 607 811 373

Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati, gabriela@batova-vila.cz, tel.: 737 834 176