skrolujte
instagram
facebook

Podcast č. 29 Zásadní baťovské publikace se dočkaly nového vydání

Baťovský odkaz je možné studovat z mnoha a mnoha výborných knih, ale bezesporu tím nejlepším způsobem, jak pochopit fungování filozofie a systému řízení Baťa, je začíst se do primárních publikací, které firma Baťa vydávala čistě pro své vlastní potřeby.
 
Dnes se ale k takovým knihám běžný čtenáře dostane jenom stěží, proto jsme se v rámci 90. výročí od posledního vzletu Tomáše Bati rozhodli, že takové tři zásadní brožury znovu uvedeme na trh.
 
Proč byly vybrány právě tyto knihy? A čím jsou tak výjimečné? Nejen na to se Gabriely Končitíkové ptal Jakub Malovaný z Nadace Tomáše Bati. 
 
Inspirujte se baťovským odkazem v jeho původní podobě. Knihy můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati.

Podcast č. 28 Leadership podle filozofie Baťa

Tomáš Baťa zastával názor, že měnit chování lidí je možné pouze osobním příkladem a že lidé nebudou nikdy dělat více, než je ochoten pro danou věc učinit šéf sám. Na vedoucí pozice ve firmě Baťa bylo možné se vypracovat pouze tehdy, pokud člověk prokazoval kvalitní výsledky ve svém profesním životě, ale zároveň byl-li také příkladem charakterního a morálního člověka.

Jak využívat principy baťovského leadershipu dnes a jak se stát osobním příkladem pro své okolí, to se dozvíte v dalším díle podcastu Inspirace Baťa.

 


Podcast č. 27 Filozofie baťovské reklamy

„Můžeš prodávat zlaté hodinky za deset korun, ale když o tom nikomu neřekneš, je to k ničemu.“ To byla slova Tomáše Bati o významu reklamy. Baťovská reklama se řídila striktními pravidly, jejichž základem bylo přesvědčení, že reklama musí být více než pouhá informace o výrobku a ceně. Reklama musí vzbuzovat emoce a být zákazníkovi milá.

Jaké byly principy baťovské reklamy se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.

 

 

 


Podcast č. 26 Osobnost prodavače

„Náš zákazník – náš pán!“ – ikonické heslo firmy Baťa.

Jak firma Baťa vybírala spolupracovníky vhodné na pracovní pozice prodavač a obchodní zástupce? Proč právě tito lidé patřili mezi nejintenzivněji vzdělávanou skupinu pracovníků ve firmě? A co bylo hlavním předpokladem pro úspěch na poli obchodu ve firmě Baťa?

To se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.

 

 


Podcast č. 25 O baťovinách s Jakubem Malovaným

Už je tomu rok, co jsme začali vysílat podcast s názvem Inspirace Baťa. Během toho roku jsme pro vás připravili celkem 24 dílů a musíme přiznat, že nás neskutečně překvapil váš obrovský zájem i důležitá zpětná vazba, kterou nám po celou dobu zanecháváte. Na začátku nás ani nenapadlo, kolik lidí s filozofií Baťa souzní a inspiruje se jí.
Baťovský odkaz se snažíme ctít zejména v praxi, vždyť celé baťoviny stojí na neustálé snaze o zlepšení. Jinak tomu není ani v Nadaci Tomáše Bati. I u nás nastaly příjemné změny – podcast Inspirace Baťa právě otvírá novou řadu. Kromě aktualizovaného vizuálu a úvodního hlasu, který nám propůjčil herec zlínského divadla Zdeněk Julina, jsme změnili také místo, kde podcasty vznikají a vznikat budou. Hovoříme-li totiž o myšlenkách Tomáše Bati, opravdu neexistuje lepší prostor, kde všechny rozhovory vést než právě v jeho vile. A z tohoto magického a inspirativního místa vám budeme nově přinášet i video záznamy všech podcastů, které najdete na našem YouTube kanálu.
 
Krásně se nám nové začátky potkaly. V dnešním prvním díle druhé řady podcastů vám oficiálně představíme našeho nového kolegu Jakuba Malovaného: Jaká byla dosavadní Jakubova profesní cesta? Co pro něj znamená baťovský odkaz? A jaká je jeho představa o působení v nadaci? To i mnohem více se z rozhovoru dozvíte!
 
Jakub je pro nás ale víc než jen nový kolega. Vybrali jsme si ho, aby nám pomáhal dále šířit a rozvíjet nejen baťovské myšlenky, ale také základní poslání nadace – tedy podporovat kulturní život ve Zlíně. Doufáme, že naše baťovské nadšení a Jakubův vřelý vztah k umění bude skvělou kombinací, jak propojit baťovskou inspiraci s kulturním životem nejenom ve Zlíně.
 
Jakube, ještě jednou tě vítáme v našem týmu a našim posluchačům přejeme příjemný poslech.

Podcast č. 24 Emoční stabilita jako základ firemní kultury

 

Firemní kultura společnosti Baťa byla koncipována tak, aby vedla své spolupracovníky k emoční stabilitě. Ta byla považována za základní předpoklad toho, aby mohly být jednotlivé prvky systému řízení Baťa využívány. Spolupracovník s vysokou mírou emoční stability odváděl vyšší pracovní výkon, byl ochotný ke sdílení, komunikaci, ale také lépe snášel rychlé pracovní tempo, potažmo byl ochotnější přijat kritiku a zamyslet se nad ní.

Emoční stabilita je podmíněna mnoha faktory a firma Baťa učila své lidi, jak na emoční stabilitě pracovat, prohlubovat ji a rozvíjet.

 


Podcast č. 23 Osobní referent

Základním spojovatelem mezi firmou a spolupracovníkem mělo být osobní oddělení, potažmo osobní referent. Osobní referent byl člověk, jenž zabezpečoval přenos jedné z nejdůležitějších informací, se kterou firma Baťa pracovala a na níž stála její kultura – emoce.

Jak osobní referent fungoval v rámci firmy a jak je možné tuhle pozici realizovat dnes?

 

 

 

 


Podcast č. 22 O baťovinách s Miroslavem Zadákem

Za základ úspěchu v podnikání považuje schopnost neztratit selský rozum a lidskou tvář. Zažil několik pádů, a tak jako Tomáš Baťa musel čelit téměř totálnímu bankrotu. Dnes na toto období vzpomíná jako na období, za které zaplatil „životní školné“. Ze svých chyb se snaží maximálně poučit. V odkazu Baťa hledá inspiraci, baťovské principy považuje za nadčasové a do svého podnikání je aplikuje každodenně.

 


Podcast č. 21 Osobní odpovědnost jako základ filozofie Baťa

Přijetí osobní odpovědnosti považoval Tomáš Baťa za základní princip filozofie Baťa.
Apeloval na osobní odpovědnost za vlastní život, rozhodnutí i činy. V rámci Systému řízení Baťa bylo přesné definování odpovědnosti naprosto klíčové. On sám říkal: „Odpovědnost všech za všechno, je zodpovědností nikoho za nic.“

Jak začít zvyšovat vlastní osobní odpovědnost a proč je klíčová k úspěchu se dozvíte v podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 18 Baťova škola práce pro mladé ženy

Baťova škola práce pro mladé ženy byla založena v roce 1929. Dokázala změnit celou jednu generaci svých absolventek.
Občas se dočtete, že vychovávala vzdělané hospodyňky. Nenechte se však mýlit, vzdělávala sebevědomé, ekonomicky, společensky a zejména jazykově vybavené ženy. Ženy, kterým jejich sebevědomí a nadhled dovolily být i skvělé hospodyňky.
Ženy, pro které emancipace nerovnala se snaha, být jako muž, naopak – jejich emancipace jim plně dovolovala být ženou.


Podcast č. 17 Co by měl každý vědět o Tomáši Baťovi

Díl věnovaný studentům Fakulty managementu a ekonomiky, aneb co by měl každý student předmětu Systém řízení Baťa znát.
Jaké bylo dětství Tomáše Bati, rodinné vazby a první podnikatelská zkušenost.

 


Podcast č. 16 O baťovinách a nejen o nich s Pavlem Velevem

Je to dlouhá doba – 24 let. Téměř jednu generaci stojí Pavel Velev v čele Nadace Tomáše Bati. Jaké byly začátky nadace, jak vnímal spolupráci s Tomášem Baťou juniorem a co pro něj znamená odkaz Baťa? To vše se dozvíte v novém dílu podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 15 Ženy ve filozofii Baťa a očima Tomáše Bati 

Jaké bylo postavení žen u Baťů? Jak Tomáš Baťa vnímal ženy a co pro něj znamenaly? Víte, že prohlásil větu: „Dokud nebude ve společnosti odčiněno to, co bylo na ženách spácháno, nestane se lepší. Odčinit to mohou pouze muži, a to tím, že budou lepšími manželi, otci a syny.“

Více v 15. podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa s Gabrielou Končitíkovou.

 

 


Podcast č. 14 Základem všeho je důvěra

Tomáš Baťa považoval důvěru za jeden z hlavních předpokladů úspěchu. Zároveň však dodával, že před tím, než se naučíme důvěřovat lidem, naučme se důvěřovat sami sobě.

Slovy Tomáše Bati:
„Důvěra! — jaká to důležitá a vzácná páka všeho lidského pokroku a blahobytu. Důvěra člověka k člověku. Nedůvěra zaměstnávala lidstvo v zašlých časech stavbou hradeb a hradů. Nedůvěra v naší době vyrábí zámky a nedobytné pokladny. Důvěra však staví obchodní domy, továrny za úspory střádatelů.“

Jak to měli u Baťů a jak dnes budovat tu vlastní? To se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 13 Zaměstnanci – spolupracovníci spolupodnikatelé

Třináctý díl podcastu Inspirace Baťa věnujeme osvětlení vnímání rozdílu mezi zaměstnanci, spolupracovníky a spolupodnikateli. Jak podle Tomáše Bati jednotlivé skupiny vnímají podstatu pravidla 8-8-8 a v čem spočívá rozdíl mezi mentálním a duševním zdravím.


Podcast č. 12 Systém vs. filozofie Baťa

Potkáváme se s tím často, že by někdo rád jen kousek z odkazu Baťa. Jenže to nejde. Baťoviny se musí žít celým srdcem. Nejde si vzít jen kousek podle toho, co se komu hodí. Je to systém, který má svou filozofii. A jedno nejde oddělit od druhého. Můžeme mít skvělý systém, ale pokud nemáme filozofii, která mu dává smysl – je prázdný a vynutitelný jen zvnějšku. Pokud máme jen filozofii bez systému, který nám dá vědět, zda se neodkloňujeme od poslání – také to nejde.

Baťa je komplexní – systém s filozofii. A jak to celé fungovalo? O tom je dnešní podcast.


Podcast č. 11 O baťovinách se Zdeňkem Rybkou

Zdeněk Rybka – narozen 1927, absolvent Baťovy školy práce. Jak vnímal studium, život a práci u Baťů? Jaká byla cesta kluka z ševcovské dílny až do křesla ředitele banky? Jak jej baťovská výchova ovlivnila v životě a co je pro něj pro něj symbolem odkazu Baťa?

To se dozvíte v 11. díle našeho podcastu Inspirace Baťa, Nadace Tomáše Bati.


Podcast č. 10 O baťovinách s Jaroslavem Smetanou

„Myslím si, že díky přechodu na baťovský způsob řízení jsme překonali krizi“, slova Jaroslava Smetany ze společnosti Albixon.

Jedním ze základů úspěchu v podnikaní považuje filozofie Baťa také způsob plánovaného nástupnictví a uvědomění si, kdy je správný čas předat firmu nové generaci. Jestli se to někomu opravdu povedlo, je to Jaroslav Smetana. Jaké to je odejít z velké, úspěšné firmy v tom nejlepším věku? Jak on sám vnímá filozofii Baťa a co se od Bati naučil? A proč je známý svým citátem: „Rakev nemá kapsy“.

Odpovědi naleznete v novém podcastu Nadace Tomáše Bati.


Podcast č. 9 O baťovinách v praxi s Ivanem Baťkou

Když se začnete zajímat o využití baťovských principů v praxi, poměrně brzy narazíte na jméno Ivan Baťka. Pro mnohé je symbolem úspěchu, protože téměř ihned vidíte přehled všech ocenění, která získal on nebo společnost Fosfa a.s. On sám však říká, že úspěch je relativní.
Přečetl stovky knih, potkal mnoho významných učitelů a osobností, zároveň dodává: Znát se s Baťou o několik let dříve, možná bych se nemusel některé věci učit tak těžce. Řídí se jedním z jeho hesel: Nenapodobovat – být v čele.
Jaké to je, rozhodnout se v českém podnikatelském prostředí řídit baťovskými principy? Proč do výroby chodí rád večer a říká, že teprve nastane doba, kdy z odkazu Baťa začneme čerpat naplno? A také se například dozvíte, proč netráví čas na golfu a v podnikatelských klubech.


Podcast č. 8 Jak firma Baťa zasahovala do osobního života spolupracovníků

Odpověď by byla velmi jednoduchá, a to: Velmi!

Firma měnila svým spolupracovníkům pohled na svět i životní styl, což se muselo zákonitě promítnut i do osobního a rodinného života. Firma Baťa na sebe převzala úlohu, kterou měl možná řešit stát, nebo společnost. Baťa však zastával názor, že jestli budeme stále čekat na to, že někdo něco změní a pak bude lépe, nestane se to nikdy a promrháme jen spoustu času. Podle baťovin musí přicházet změna vždy od lidí, ale ti k ní většinou potřebují být inspirováni…

Jak tomu tedy bylo u Baťů?


Podcast č. 7 Nepravdy o fenoménu Baťa

Setkáváme se s tím téměř denně, že vyvracíme nepravdy, které o fenoménu Baťa kolují. Některé jsou úsměvné, jiné jsou naprosto smyšlené. Všechny však zkreslují baťovský odkaz, a tak jsme se rozhodli některé uvést na pravou míru.

Baťa opravdu nejezdil ve výtahové kanceláři a nekontroloval lidi, jeho žena nechodila kontrolovat, zda máte doma uklizeno a ani vás za sebemenší přešlap ihned nepropustili.

Jak to tedy bylo? Dozvíte se v našem nejnovějším díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 6 Kniha Inspirace Baťa

Dnešní podcast věnujeme představení knihy Inspirace Baťa. Jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. Jedná se o první knihu, jenž přináší možnosti, jak začít s vlastní baťovskou transformací.

Často převládá klišé, že baťovské principy jsou jen pro podnikatele. Tato kniha však hovoří o možnostech, jak může začít každý sám u sebe, bez ohledu na své postavení, okolí a bez finančních nákladů. Investice jsou v podobě ochoty, nadšení a disciplíny.

Tak co? Zkusíte to?


Podcast č. 5 Nechme se zastoupit

„Jestli nejsi připraven jednou předat své místo nástupci, buď si vědom, že tvá práce slouží jen tobě samému a nebude k užitku následujícím generacím, je to určitý druh sobectví, který nepodporujeme.“

Citát z přednášky pro osobáře (personalisty) firmy Baťa, r. 1932.

Baťovské vnímání zastupitelnosti, následnictví, sdílení asi nejlépe vystihl sám Tomáš Baťa myšlenkou:

“Pákou pokroku je touha člověka stát se nepostradatelným, jeho brzdou je touha zůstat nepostradatelným.”

A neplatilo to jen pro pracovní prostředí, ale také rodinné a přátelské vztahy.


Podcast č. 4 Světový podnikatel, který sloužil

Čtvrtý díl věnujeme povídání o výstavě Tomáš Baťa, světový podnikatel, který sloužil.

Výstava Nadace Tomáše Bati a města Zlín – Tomáš Baťa, světový podnikatel, který sloužil, představuje jeho osobnost, myšlení a vnímání. Výstava osvětluje pojem baťovské služby, Baťův přístup k lidem, práci, obchodní morálce, životě ve Zlíně i světu. Výstava je kombinací dobových fotografií, které pochází ze zlínského archivu, stejně tak jako z rodinného alba rodiny Baťa. Můžete si přečíst Baťův dopis Čapkovi, Fordovi, i jeho názor, co považuje za krásné. Z baťovského desatera Jak jednat s lidmi.

 

Výstavu můžete vidět online zde


Podcast č. 3 Filozofie baťovské služby

Správné pochopení baťovské služby je naprostým základem k celkovému pochopení baťovské filozofie. Často uslyšíte, že odkaz Baťa stojí na ikonickém heslu: „Náš zákazník – náš pán.“ Jenže to je až čtvrtý stupeň této filozofie.
„Služba činí zázraky.“
„Služte!“
„Myslet na obchod znamená myslet na službu.“

A mnohá další baťovská hesla o službě. Už vás napadá myšlenka, že se máte obětovat pro podnikání, obchod i zákazníka? Ale kdeže… základem je: prvně posluž sám sobě.

Najednou je pak zcela jasné, proč se Tomáš Baťa tak intenzivně začal zajímat o to, zda jeho spolupracovníci spí alespoň osm hodin denně, pravidelně jí a sportují.


Podcast č. 2 Osobnost Tomáše Bati a jeho podnikatelské začátky

Tomáš Baťa bývá často nazýván geniálním podnikatelem. On sám by se však představil jen jako švec. Často zmínil: „Proč mi nikdo neřekl, že když budu chtít být dobrým ševcem, musím být nejprve dobrým psychologem“.

Osobností se člověk nerodí, osobností se stává.


Podcast č. 1 Baťoviny a baťaholka

Jsme rádi, že vám můžeme konečně představit náš nový podcastový pořad Inspirace Baťa, kterým vás bude provádět Gabriela Končitíková. Dnes se seznamte s tím, jak vznikla její vášeň pro odkaz Baťa. Těšit se můžete na různá témata a hosty.