skrolujte
instagram
facebook

Podcast č. 54 Osobní příklad

Není možné, změnit trvale chování druhých lidí jenom prostřednictvím nejrůznějších nařízení, vyhlášek či předpisů. Takové vynucené chování je nutné kontrolovat, a cokoliv podléhá kontrole, mnohdy čeká jen na moment, kdy to kontrolováno nebude, aby se mohlo s činností přestat. Ideální stav nastává, když se chtěné chování stane běžnou součástí kultury, kterou chápou všichni stejným způsobem. Taková změna možná je a aby byla trvalá a časem vnímaná za standard – existuje jedna cesta, a to osobní příklad. Filozofie Baťa zastává názor, že trvalá změna je možná pouze osobním příkladem.

Jak se stát osobním příkladem pro své okolí? A jak se nebát být vzorem pro druhé? Osobní příklad jako základ kariérního růstu u Baťů a předpoklad leadershipu. Jaké jsou vaše zkušenosti? Budeme rádi za sdílení a inspiraci dalších posluchačů podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 53 Akceptace únavy

Únava – známe ji všichni a většina z nás se s ní snaží nějakým způsobem bojovat a překonávat ji. V rámci baťovské filozofie se ji však snažili pochopit a hledat její příčiny. Přijetí stavu, kdy se cítíme unavení, bylo základním předpokladem pro pochopení, že je něco možná špatně, že je potřeba změna. Nehovoříme zde o normální únavě, kterou cítíme po náročném dnu, sportovním výkonu, nebo prohýřené noci. Taková únava je zcela normální a její příčina je naprosto zjevná.

Mnohým z nás se však občas v životě stane, že jsme unavení z života samého, a to je velmi silný varovný signál. Filozofie Baťa rozlišovala mezi možnými příčinami, mezi které řadila:

–       únavu, způsobenou nedostatečným časem na své koníčky

–       únavu, způsobenou nedostatečnou pozorností k vlastním emocím

–       únavu, způsobenou nesprávnou komunikací

Jaké jsou vaše zkušenosti? Budeme rádi za sdílení a inspiraci dalších posluchačů podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 52 Význam jídla

Jídlo vnímá filozofie Baťa jako základní zdroj energie a předpoklad emoční stability. Firma Baťa se aktivně snažila o vzdělávání svých spolupracovníků v oblasti stravování. Tomáš Baťa sám na sobě pozoroval, jak jej ovlivňuje množství a kvalita jídla. Kvalitně se najíst, bylo považováno za základní přípravu na pracovní den.

Také často zaznívala myšlenka: „Jídlo spojuje“ – společné sdílení jídla bylo vnímáno jako významný element, ovlivňující tvorbu mezilidských vztahů. Mohli jste se potkat také s názorem, že společná příprava jídla je základním prvkem, jak si vylepšit partnerský vztah.

Desatero baťovských myšlenek o zdravém stravování:

1.     Střídmost je základ.
2.     Pravidelnost je nutnost. Když se tělo hlásí o jídlo, je pozdě.
3.     Zajímejte se o vyrovnanost své stravy.
4.     Naučte se vnímat svůj stravovací rytmus. Analyzujte své stravování.
5.     Nepodléhejte chutím.
6.     Dodržujte pitný režim.
7.     Věnujte čas a pozornost výběru jídla.
8.     Nikdy nezapomínejte, že vhodná strava je palivo pro vaše tělo.
9.     Nikdy stravování nepodceňujte.
10.  Správná strava je polovina vašeho zdraví. Myslete na svá střeva.


Podcast č. 51 Spánek je základ

První osmičkou v baťovském pravidle 8-8-8 je spánek. Baťovská filozofie radí: „Než se rozhodneš, tak se ujisti, že dobře spíš!“ Spánek je základní zdroj energie, která ovlivňuje naši emoční stabilitu a ta zapříčiňuje, jak v životě komunikujeme, jak vnímáme svět a situace v něm. Schopnost věnovat pozornost kvalitě spánku je prvním krokem v budování sebe sama.

Připravujete se na spánek? Je to vaše priorita? Co vám pomáhá mít kvalitnější spánek? Sdílejte s námi vaše tipy a triky a inspirujte se baťovským desaterem kvalitního spánku.


Podcast č. 50 Denní plán a jak mít pocit z dobře vykonané práce

Jaký byl běžný den ve firmě Baťa? Často zaznívá nadšení z nadstandardních mezd, které firma vyplácela. Je však důležité si uvědomit, že ve firmě také bylo údajně až pětinásobné pracovní tempo než kdekoliv jinde. Jak si udržet nadšení z odvedené práce a neupadnout do situace, kdy se ji snažíte vykonávat jen rychle a bezmyšlenkovitě? Je důležité najít takový způsob, který umožní lidem zažívat nadšení z práce a pocit, že je smysluplná, užitečná a zvládnutelná. Jedním z klíčových baťovských pravidel je takzvaný 70 % denní plán. Poslechněte si, v čem spočíval.


Podcast č. 49 Disciplína nám dává svobodu

„V disciplíně je svoboda“ – motto, které je jedním ze základních pilířů baťovské filozofie. Bohužel, mnozí lidé mají pojem disciplína spojený s něčím nepříjemným a časově náročným. Tomáš Baťa ji však vnímal jako něco, co do každodenního života přinese uvolnění a klid. Nemuset přemýšlet nad věcmi a situacemi, které se opakují, neztrácet čas hledáním a úklidem. Disciplinovanost tak v konečném důsledku přináší více času na příjemné chvíle podle vašich představ. Disciplinovanost vychází z malých kroků, které si člověk postupně přidává do svého života.

A aby se vám s disciplínou lépe začínalo, uvádíme Desatero budování sebe sama:

  1. Stanovte si svůj cíl. I ten nejmenší dosažený cíl je tisíckrát přínosnější než velké nesplněné cíle.
  2. Pokud se sebevýchovou začínáte, stanovte si dosažitelné cíle. Jejich dosažení vás motivuje.
  3. Věřte ve svůj cíl. Nikdy nepochybujte. Nezrazujte sami sebe.
  4. Učte se od každého. Vaše pokora přijímat správné informace musí být bezmezná.
  5. Řiďte se svým vnitřním hlasem. Pokud si nejste jistí, naslouchejte své intuici, ta se nemýlí.
  6. Věřte, že svět se mění každý den, tak i vy budete. Buďte otevření změně.
  7. Oprostěte se od toho, co si o vás budou druzí myslet.
  8. Nesuďte druhé. Zítra můžete být na jejich místě.
  9. Neřiďte se jen teoriemi. Teorie bez praxe, tedy překonávání překážek a znovu postavení po selhaní, je k ničemu.
  10. Nikdy se netrestejte za to, že jste uhnuli z cíle. Buďte na sebe pyšní, že se umíte vrátit na správnou cestu. Uvědomit si vlastní pochybení je základem sebevýchovy.

Podcast č. 48 Baťovské Vánoce

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že předvánoční čas v baťovském Zlíně byl hektický, není tomu tak. Filozofie Baťa často hovořila o tom, jak je potřebné se na vánoční svátky připravit, a to zejména ve své mysli. Nejen studentkám Baťovy školy práce bylo kladeno na srdce, že důležitější než uklizená domácnost a několik druhů vánočního cukroví, je pro rodinnou vánoční pohodu důležitá dobrá nálada. Lidé se měli soustředit na setkávání, společné zážitky a celkovou vánoční atmosféru.

A právě o tom je dnešní díl podcastu Inspirace Baťa – užijte si vánoční svátky po baťovsku a hlavně s těmi nejbližšími. Jak řekl sám Tomáš Baťa: „Během svátků vánočních buďme laskaví, laskaví zejména vůči sami sobě.“


Podcast č. 47 Tip na vánoční dárek – knižní novinka „Viděl jsem Baťu růst“

Nejnovější kniha Nadace Tomáše Bati s názvem „Viděl jsem Baťu růst“, kterou napsal Eduard Malota, přináší zcela ojedinělý pohled na podnikatelský fenomén Baťa. Eduard Malota byl občanem města Zlína, přítelem a spolupracovníkem Tomáše Bati, ale v jisté době také konkurentem firmy Baťa. A právě toto jsou podstatné důvody, proč jde o zcela unikátní text – vždyť ze všech uvedených rolí měl Malota jedinečnou možnost sledovat rozvoj firmy Baťa – její růst i překonávání těžkých časů v době první světové války, v době hospodářských a společenských krizí.

Autor se v maximální míře snažil o nezaujatost. Jeho snaha je obdivuhodná, přihlédneme-li ke skutečnosti, že firmu Baťa mohl později vnímat jako hlavní důvod vlastního podnikatelského neúspěchu a nakonec i krachu. Autor necítil potřebu zavděčit se jím Tomáši Baťovi, či firmě Baťa, jedná se čistě o jeho osobní zpověď.

Jak s odstupem několika let hodnotil příběh, který se mu odehrával přímo před očima a jehož byl nedílnou součástí? V jakých životních situacích je vlastně Tomáša Baťa vykreslen? A co nového v rámci baťovského odkazu text přináší? To vám prozradí Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný.


Podcast č. 46 Jak hluboce chtěla firma Baťa rozvíjet vliv na osobnostní růst?

Často zaznívá otázka: „Jak dál chtěla firma Baťa posilovat vliv na růst osobnosti jednotlivce a měnit nejenom firemní kulturu v továrně, ale také tu celospolečenskou v baťovských městech?“ Mnohé z vás možná překvapí odpověď: „Už nikam dál.“ Tomáš Baťa několikrát řekl, že stačí ovlivnit jednu jedinou generaci, která vychová a změní tu následující. Nejlépe tuto jeho myšlenku vystihuje to, jakým způsobem bylo koncipováno vzdělání ve firmě Baťa.

Vzdělávání se stalo nástrojem, jak změnit smýšlení jednotlivce, který dokáže svým osobním příkladem ovlivnit své okolí – partnera a děti. Firma si uvědomovala, že pokud se jí podaří změnit myšlení jednotlivce, pak je důležité jen jediné, a sice aby tato změna nebyla narušována v dalších sférách jeho života. Proto se vzdělání stalo komplexním a byly do něj zahrnuti partneři, přenášelo se na děti a postupně samozřejmě prosakovalo napříč celou firmou. Jak to celé fungovalo v praxi, to se dozvíte v dalším díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 45 Diář Inspirace 2023. Jak fungoval baťovský rok? Aneb už konec výmluv!

Tak, jako mnoho jiného, i baťovské vnímání celého kalendářního roku, rozbíjelo stereotypy. Firma plánovala aktivity, zejména ty rozvojové a vzdělávací, v souladu s ročními obdobími a s ohledem na to, kterým aktivitám je člověk během jednotlivých období přirozeně nakloněn a otevřen. Například nebylo vůbec vhodné začínat s hubnutím a fyzickým cvičením v lednu, protože v dřívějších dobách patřil měsíc leden k měsícům, ve kterých člověk bojoval s nedostatkem světla, nízkými teplotami a musel šetřit zdroji – zejména potravou. Takových principů je v rámci vnímání ročních období u Baťů několik a přesně jimi se řídi také nový diář Inspirace pro rok 2023.

Diář zároveň nabízí skvělý způsob, jak si přesně evidovat svých 8-8-8 a jak nám tento balanc ovlivňuje naši náladu. Uvnitř najdete místo na zapisování tří věcí, za které se chválíte, ale taky prostor, jak si stavit a zejména s radostí dodržovat své tři denní návyky do minuty. Kromě baťovských myšlenek na vás čekají i unikátní ilustrace, které vystihují podstatu jednotlivých měsíců.

Pokud máte odvahu růst a znáte knihu Inspirace Baťa, je pro vás diář pomocníkem, jak baťovské myšlenky uvést do praxe. Objednat jej můžete na stránkách Nadace Tomáše Bati.


Podcast č. 44 O baťovinách se Stanislavem Knotkem

Ve 44. dílu podcastu Inspirace si představíme osobnost Tomáše Bati juniora. Na jeho bohatý život a pracovní úspěchy zavzpomíná osoba více než povolaná – JUDr. Stanislav Knotek, právník, který jej zastupoval v Česku a na Slovensku.

„Tomáš Baťa junior mě přijal jako rodinného právníka. Jeho důvěra ke mně rostla. Byl to z jeho strany posun z ryze komerčního vztahu k lidskému. Stal jsem se jeho důvěrníkem. Byl jsem suchou vrbou. Vypovídal se z lidských i osobních starostí jako každý jiný. Byl to velký člověk, byl příjemným společníkem, moudrým učitelem a spravedlivým soudcem.“

Jak Tomáš Baťa junior vnímal svůj návrat do Československa? A jak se vyrovnával s neustálým srovnáváním s jeho otcem? Poslouchejte!


Podcast č. 43 O baťovinách s Patrikem Lančaričem

Městské divadlo Zlín se dlouhodobě věnuje v rámci své regionální linky mimo jiné také fenoménu Baťa. Diváci měli v uplynulých letech možnost poznat příběh Tomáše Bati zakladatele prostřednictvím inscenace Baťa Tomáš, živý (2014), opomenutý však nebyl ani osud Jana Antonína Bati, jemuž patřila inscenace Já, Baťa (2017), a v neposlední řadě uvedli zlínští divadelníci stále aktuální představení o Tomáši Baťovi juniorovi, které nese název Baťa III (2022).

Dnes se v rámci podcastu Inspirace Baťa opět zastavíme u inscenace „prostřední“ s názvem Já, Baťa. Nejenom o Janu Antonínu Baťovi se totiž rozpovídal Patrik Lančarič, režisér inscenace a taky umělecký šéf zlínského divadla, se kterým uděláme pomyslnou tečku za naší podzimní sérií divadelních rozhovorů.

Jak úspěšný slovenský režisér k mnohdy až dramatickému příběhu Jana Antonína Bati přistupoval? Jak vnímá jeho osobnost, na kterou část veřejnosti stále nahlíží rozporuplně? Jaké bylo setkání s rodinou Jana Antonína Bati po slavnostní premiéře? A jak hodnotí celou baťovskou trilogii, uvedenou na zlínském jevišti? Poslouchejte!


Podcast č. 42 Schopnost sdílení jako základ tvorby firemní kultury společnosti Baťa

Jak se tvořila firemní kultura ve společnosti Baťa? Základem se stala schopnost naučit každého jednotlivce sdílet nejen pracovní zkušenosti, ale také ty osobnostní. Tímto způsobem vznikaly manuály, desatera i učební texty, nemluvě o zaznamenávaní znalostí, zkušeností, postupů ale také pocitů. Firma se snažila, aby její kultura sílila a nestalo se, že bude rozmělněna nově příchozími.

Nově příchozí tedy dokázali nasávat autentické zážitky svých předchůdců a vytvářet si vztah k firmě na základě jejich zkušeností. Vedení společnosti Toyota, které se hlásilo k inspiraci odkazem Baťa, se v pozdějších letech přiznalo, že podstatná část filozofie Baťa zůstala jimi opomenuta – schopnost sdílet a na základě sdílení posilovat firemní kulturu.


Podcast č. 41 Exportní škola – rozhodovalo odhodlání

Jakými vlastnostmi musel disponovat člověk, kterého firma Baťa vybrala pro práci v zahraničí? Co bylo stěžejním předpokladem pro to, aby byla člověku svěřena důvěra zastupovat firmu Baťa?

Firma Baťa nikdy nepodporovala rozdělování partnerů či dokonce rodin, a proto byl-li člověk vybrán pro práci v zahraničí a rodina souhlasila, připravovali se na zahraniční pobyt všichni členové. Exportní škola tak byla první oficiální vzdělávací institucí firmy, která vzdělávala oba partnery.

Jak škola fungovala a jak jednotlivé principy využívat dnes? To vše se dozvíte v dalším díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 40 O baťovinách s Tomášem Vaňourkem

Co všechno má společného odkaz Baťa, objevování a cestování? Ačkoliv se to možná na první pohled nemusí zdát, tak věřte, že skutečně mnoho. A právě o tom je dnešní díl podcastu Inspirace Baťa, ve kterém byl hostem mladý cestovatel Tomáš Vaňourek, hlavní tvář projektu Expedice Z101.

Tomáš Vaňourek už víc jak rok a půl brázdí napříč Afrikou ve stopách pánů Hanzelky a Zikmunda, jejichž dílo nejenom, že kopíruje, ale primárně důkladně rozšiřuje. Prostřednictvím fotografií či videí ukazuje, jaký byl svět před pětasedmdesáti lety a jaký je dnes. Na cestě už zažil mnohé – prošel nejrůznějšími těžkými situacemi a na vlastní kůži zjistil, že dobrodružství číhá na každém rohu a život často závisí na jedné jediné vteřině, jednom jediném rozhodnutí.

Během cesty po africkém kontinentu samozřejmě narazil i na baťovskou stopu. Na vlastní oči viděl, jak si dnes stojí baťovské filiálky a pochopil, k čemu sloužila baťova Exportní škola.

Při výběru lidí pro práci v zahraničí bylo totiž nejdůležitější, aby oslovený vykazoval ve své osobnosti kombinaci odvahy a odbornosti. Odvaha byla primárním předpokladem pro to, aby člověk zastupování firmy Baťa v zahraničí zvládl. Odvaha zvyšovala šanci, že si člověk poradí i v těžkých situacích, o které při zakládání továrních měst, nebo hledaní nových obchodních možností nebyla nouze. Firma si uvědomovala, že je schopná vybavit své zástupce po stránce odborné, ale odvaze, té se učí těžce. Pokud v sobě měl člověk kus dobrodruha, firma se zaměřila na jeho odbornost – škola pro exportéry je připravovala na všechny možné i nemožné situace. Jedním z hlavních témat Exportní školy bylo mimo jiné naučit také každého toleranci, pokoře a snaze inspirovat se od cizinců vším, co by mohlo firmu obohatit.

A tady se nám opět spojuje baťův odkaz, objevování a cestování. Příjemný poslech.

 


Podcast č. 39 O baťovinách s Rostislavem Markem

Městské divadlo Zlín se dlouhodobě věnuje v rámci své regionální linky mimo jiné také fenoménu Baťa. Diváci měli v uplynulých letech možnost poznat příběh Tomáše Bati zakladatele prostřednictvím inscenace Baťa Tomáš, živý (2014), opomenutý však nebyl ani osud Jana Antonína Bati, jemuž patřila inscenace Já, Baťa (2017), a v neposlední řadě uvedli zlínští divadelníci stále aktuální představení o Tomáši Baťovi juniorovi, které nese název Baťa III (2022).

Dnes se v rámci podcastu Inspirace Baťa zastavíme u inscenace „prostřední“ s názvem Já, Baťa, pojednávající o Janu Antonínu Baťovi. Toho na jevišti ztvárnil zkušený herec Rostislav Marek. Jak moc pro něho bylo náročné nastudovat postavu, na jejíž osud se část veřejnosti stále dívá rozporuplně? Jak on sám vnímá muže, který firmu Baťa převzal po tragické smrti Tomáše Bati? A jak tento výpravný divadelní počin přijala široká divácká obec a rodina Jana Antonína Bati? Poslouchejte!


Podcast č. 38 Když mladý muž potkal mladou ženu

V kontextu filozofie baťovské služby je vám již známá důležitost vztahů v rámci firemní kultury Baťa. Nejednalo se nikdy jen o vztahy pracovní, ale také ty soukromé. Jak firma nahlížela na partnerské vztahy a proč se snažila edukovat oba partnery? Podle čeho si měla baťovská žena vybrat muže, co od něj měla očekávat a jak měla pracovat sama na sobě, aby svému muži byla také nejbližší přítelem a životní oporou? V poslední řadě, se vždy apelovalo na skutečnost, že vztahy jsou založeny na celoživotní a vzájemné práci, kterou nesmí ani jeden z partnerů podceňovat. Více se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.

 

 

 


Podcast č. 37 O baťovinách s Gustavem Řezníčkem

Městské divadlo Zlín se dlouhodobě věnuje v rámci své regionální linky mimo jiné také fenoménu Baťa. Diváci měli v uplynulých letech možnost poznat příběh Tomáše Bati zakladatele prostřednictvím inscenace Baťa Tomáš, živý (2014), opomenutý však nebyl ani osud Jana Antonína Bati, jemuž patřila inscenace Já, Baťa (2017), a v neposlední řadě uvedli zlínští divadelníci stále aktuální představení o Tomáši Baťovi juniorovi, které nese název Baťa III (2022).

Dnes se v rámci podcastu Inspirace Baťa vrátíme na pomyslný začátek do roku 2014 a společně s hostem, hercem Gustavem Řezníčkem, zavzpomínáme na první díl zmiňované trilogie, a sice na představení Baťa Tomáš, živý, ve kterém si Gustav zahrál roli Tomáše Bati, zakladatele.

Jak tuto roli v rámci své dlouholeté herecké kariéry Gustav Řezníček vnímal? Byla v něčem jiná než ostatní? Co mu bylo při práci inspirací? A odnesl si něco z baťovského odkazu do soukromého života? Nejen na tato témata došla řeč!


Podcast č. 36 Každodenní život v Baťově škole práce

Jaké to bylo, být mladým mužem či mladou ženou, nebo-li studentem v Baťově škole práce? Úspěch mladých lidí ve firmě Baťa byl zasloužený a velmi tvrdě odpracovaný. Úspěšné absolvování Baťovy školy práce bylo podmíněno mnoha faktory. Je známo, že studenti pracovali osm hodin v továrně, studovali večerní školu a museli bydlet na internátě. Jaký byl každodenní režim a jak náročné bylo tuto školu studovat? Vše se dozvíte v dalším díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 35 O baťovinách s Radovanem Králem

Městské divadlo Zlín se dlouhodobě věnuje v rámci své regionální linky mimo jiné také fenoménu Baťa. Diváci měli v uplynulých letech možnost poznat příběh Tomáše Bati zakladatele prostřednictvím inscenace Baťa Tomáš, živý (2014), opomenutý však nebyl ani osud Jana Antonína Bati, jemuž patřila inscenace Já, Baťa (2017), a v neposlední řadě uvedli zlínští divadelníci stále aktuální představení o Tomáši Baťovi juniorovi, které nese název Baťa III (2022).

Titulní roli – postavu Tomáše Bati juniora – nastudoval herec Radovan Král, který je zlínskému divadlu věrný více jak dvacet let, a jak sám v podcastu přiznává, byla to výzva, ze které měl nejprve obavu.

Jak se mu postava Tomíka zkoušela? Kde čerpal potřebnou inspiraci? A do jaké míry se na inscenaci podepsalo prostředí, ve kterém se hraje, a sice Památník Tomáše Bati, kde se tak symbolicky znovu potkává syn se svým otcem pod maketou letadla Junkers F 13? Poslouchejte!


Podcast č. 34 O baťovinách s Dodem Gombárem

„Baťa na prknech, která znamenají svět“ – rozhovor s režisérem Dodo Gombárem

Městské divadlo Zlín se dlouhodobě věnuje v rámci své regionální linky mimo jiné také fenoménu Baťa. Diváci měli v uplynulých letech možnost poznat příběh Tomáše Bati zakladatele prostřednictvím inscenace Baťa Tomáš, živý (2014), opomenutý však nebyl ani osud Jana Antonína Bati, jemuž patřila inscenace Já, Baťa (2017), a v neposlední řadě uvedli zlínští divadelníci stále aktuální představení o Tomáši Baťovi juniorovi, které nese název Baťa III (2022).

Pod první a také závěrečnou inscenací z baťovské trilogie je autorsky i režijně podepsaný uznávaný režisér Dodo Gombár, který byl hostem úvodního podcastu z připravované takzvané divadelní série.

Jak těžké bylo pro Dodo Gombára najít správný klíč k inscenování baťovského příběhu? Z jakých materiálů vycházel? A přineslo mu baťovské téma i něco do osobního života? Poslouchejte!

 


Podcast č. 33 Festival Týden Baťa 2022

V rámci připomenutí 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati a taky 700 let od založení města Zlín bude šestý ročník Festivalu Týden Baťa věnován vizím Tomáše Bati při budování továrních průmyslových měst v tuzemsku i ve světě.

Hlavním tématem festivalu, který proběhne od 12. 9. do 16. 9. ve vile Tomáše Bati, bude představení vize průmyslového města, realizace a život v současných baťovských městech. Přednášková i výstavní činnost se tentokrát zaměří na doposud méně známé skutečnosti z baťovských měst.

Na jaký konkrétní program se můžete těšit? Kdo se objeví mezi přednášejícími? A čím samotný festival vyvrcholí? Nejen to vám prozradí Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný z Nadace Tomáše Bati.

 


Podcast č. 32 O baťovinách s Evou Klabalovou

Evu Klabalovou propojuje s Tomášem Baťou mnohem víc, než jen „pouhá“ výroba obuvi. Oběma je totiž vlastní schopnost podívat se na tradiční odvětví výroby naprosto nevšedním způsobem.
Eva je první ženou, která se stala hostem podcastu Inspirace Baťa – její přístup k životu, k podnikání a taky k lidem je velmi inspirující. Zaposlouchejte se proto do rozhovoru, ve kterém tato křehká žena, která ve svém mladém věku získala řadu ocenění, prozrazuje, co všechno z baťovské filozofie čerpá.


Podcast č. 31 Baťova škola práce pro mladé muže

V roce 1925 založila firma Baťa nový typ školy – Baťovu školu práce pro mladé muže. Jednalo o reakci Tomáše Baťu na situaci, která na trhu s obuví vznikla. Mnoho domácností, které byly do té doby závislé na oboru švec začalo pozvolna krachovat. Baťa si uvědomil, že na něj bude nahlíženo jako na hlavního viníka a zároveň věděl, že nová doba, která přinášela pásovou výrobu se už nenavrátí k původní domácí výrobě obuvi. Cestu spatřoval v založení školy, která pomůže vzdělat syny ševců, jak vyrábět obuv novým způsobem. Kapacita pro první ročník bylo 200 studentů, ale nepřihlásilo se ani 80 chlapců, pořád platilo známé: „ještě není tak zle, abych dal kluka studovat na ševce“.

Velmi rychle se však svět dozvěděl, že u Baťů se neučí být ševcem.

Jak fungovala Baťova škola práce pro mladé muže se dozvíte v dalším díle podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa.


Podcast č. 30 O výstavě ,,Buď prvním!“

O výstavě, která nese název po ikonickém baťovském hesle „Buď prvním!“, si povídali její spoluautoři Gabriela Končitíková a Jakub Malovaný.

Výstava představuje průkopnické aktivy, které proslavily Zlín celosvětově, a připomíná 90. výročí úmrtí Tomáše Bati způsobem, který pro něj byl tak typickým – skrze průkopnictví.

Cílem výstavy je definovat hlavní aktivy firmy Baťa, které ve své činnosti uplatnila jako první, nebo se mezi první zařadila. Zaměřuje se na definování prvenství firmy Baťa, a to nejen v oblasti technologií, inovování nebo výroby, ale také co se pracovních podmínek a běžného života v zahradním městě týče. Opomenuta není ani oblast architektury, stavitelství, výroby, distribuce, exportu, personálních principů, služeb zákazníkovi, obchodních technik a nástrojů reklamy.

 

Výstavu naleznete v Parku Komenského a prohlédnout si ji můžete do 30. září 2022 anebo i online na webu www.budprvnim.cz.


Podcast č. 29 Zásadní baťovské publikace se dočkaly nového vydání

Baťovský odkaz je možné studovat z mnoha a mnoha výborných knih, ale bezesporu tím nejlepším způsobem, jak pochopit fungování filozofie a systému řízení Baťa, je začíst se do primárních publikací, které firma Baťa vydávala čistě pro své vlastní potřeby.
 
Dnes se ale k takovým knihám běžný čtenáře dostane jenom stěží, proto jsme se v rámci 90. výročí od posledního vzletu Tomáše Bati rozhodli, že takové tři zásadní brožury znovu uvedeme na trh.
 
Proč byly vybrány právě tyto knihy? A čím jsou tak výjimečné? Nejen na to se Gabriely Končitíkové ptal Jakub Malovaný z Nadace Tomáše Bati. 
 
Inspirujte se baťovským odkazem v jeho původní podobě. Knihy můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati.

Podcast č. 28 Leadership podle filozofie Baťa

Tomáš Baťa zastával názor, že měnit chování lidí je možné pouze osobním příkladem a že lidé nebudou nikdy dělat více, než je ochoten pro danou věc učinit šéf sám. Na vedoucí pozice ve firmě Baťa bylo možné se vypracovat pouze tehdy, pokud člověk prokazoval kvalitní výsledky ve svém profesním životě, ale zároveň byl-li také příkladem charakterního a morálního člověka.

Jak využívat principy baťovského leadershipu dnes a jak se stát osobním příkladem pro své okolí, to se dozvíte v dalším díle podcastu Inspirace Baťa.

 


Podcast č. 27 Filozofie baťovské reklamy

„Můžeš prodávat zlaté hodinky za deset korun, ale když o tom nikomu neřekneš, je to k ničemu.“ To byla slova Tomáše Bati o významu reklamy. Baťovská reklama se řídila striktními pravidly, jejichž základem bylo přesvědčení, že reklama musí být více než pouhá informace o výrobku a ceně. Reklama musí vzbuzovat emoce a být zákazníkovi milá.

Jaké byly principy baťovské reklamy se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.

 

 

 


Podcast č. 26 Osobnost prodavače

„Náš zákazník – náš pán!“ – ikonické heslo firmy Baťa.

Jak firma Baťa vybírala spolupracovníky vhodné na pracovní pozice prodavač a obchodní zástupce? Proč právě tito lidé patřili mezi nejintenzivněji vzdělávanou skupinu pracovníků ve firmě? A co bylo hlavním předpokladem pro úspěch na poli obchodu ve firmě Baťa?

To se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.

 

 


Podcast č. 25 O baťovinách s Jakubem Malovaným

Už je tomu rok, co jsme začali vysílat podcast s názvem Inspirace Baťa. Během toho roku jsme pro vás připravili celkem 24 dílů a musíme přiznat, že nás neskutečně překvapil váš obrovský zájem i důležitá zpětná vazba, kterou nám po celou dobu zanecháváte. Na začátku nás ani nenapadlo, kolik lidí s filozofií Baťa souzní a inspiruje se jí.
Baťovský odkaz se snažíme ctít zejména v praxi, vždyť celé baťoviny stojí na neustálé snaze o zlepšení. Jinak tomu není ani v Nadaci Tomáše Bati. I u nás nastaly příjemné změny – podcast Inspirace Baťa právě otvírá novou řadu. Kromě aktualizovaného vizuálu a úvodního hlasu, který nám propůjčil herec zlínského divadla Zdeněk Julina, jsme změnili také místo, kde podcasty vznikají a vznikat budou. Hovoříme-li totiž o myšlenkách Tomáše Bati, opravdu neexistuje lepší prostor, kde všechny rozhovory vést než právě v jeho vile. A z tohoto magického a inspirativního místa vám budeme nově přinášet i video záznamy všech podcastů, které najdete na našem YouTube kanálu.
 
Krásně se nám nové začátky potkaly. V dnešním prvním díle druhé řady podcastů vám oficiálně představíme našeho nového kolegu Jakuba Malovaného: Jaká byla dosavadní Jakubova profesní cesta? Co pro něj znamená baťovský odkaz? A jaká je jeho představa o působení v nadaci? To i mnohem více se z rozhovoru dozvíte!
 
Jakub je pro nás ale víc než jen nový kolega. Vybrali jsme si ho, aby nám pomáhal dále šířit a rozvíjet nejen baťovské myšlenky, ale také základní poslání nadace – tedy podporovat kulturní život ve Zlíně. Doufáme, že naše baťovské nadšení a Jakubův vřelý vztah k umění bude skvělou kombinací, jak propojit baťovskou inspiraci s kulturním životem nejenom ve Zlíně.
 
Jakube, ještě jednou tě vítáme v našem týmu a našim posluchačům přejeme příjemný poslech.

Podcast č. 24 Emoční stabilita jako základ firemní kultury

 

Firemní kultura společnosti Baťa byla koncipována tak, aby vedla své spolupracovníky k emoční stabilitě. Ta byla považována za základní předpoklad toho, aby mohly být jednotlivé prvky systému řízení Baťa využívány. Spolupracovník s vysokou mírou emoční stability odváděl vyšší pracovní výkon, byl ochotný ke sdílení, komunikaci, ale také lépe snášel rychlé pracovní tempo, potažmo byl ochotnější přijat kritiku a zamyslet se nad ní.

Emoční stabilita je podmíněna mnoha faktory a firma Baťa učila své lidi, jak na emoční stabilitě pracovat, prohlubovat ji a rozvíjet.

 


Podcast č. 23 Osobní referent

Základním spojovatelem mezi firmou a spolupracovníkem mělo být osobní oddělení, potažmo osobní referent. Osobní referent byl člověk, jenž zabezpečoval přenos jedné z nejdůležitějších informací, se kterou firma Baťa pracovala a na níž stála její kultura – emoce.

Jak osobní referent fungoval v rámci firmy a jak je možné tuhle pozici realizovat dnes?

 

 

 

 


Podcast č. 22 O baťovinách s Miroslavem Zadákem

Za základ úspěchu v podnikání považuje schopnost neztratit selský rozum a lidskou tvář. Zažil několik pádů, a tak jako Tomáš Baťa musel čelit téměř totálnímu bankrotu. Dnes na toto období vzpomíná jako na období, za které zaplatil „životní školné“. Ze svých chyb se snaží maximálně poučit. V odkazu Baťa hledá inspiraci, baťovské principy považuje za nadčasové a do svého podnikání je aplikuje každodenně.

 


Podcast č. 21 Osobní odpovědnost jako základ filozofie Baťa

Přijetí osobní odpovědnosti považoval Tomáš Baťa za základní princip filozofie Baťa.
Apeloval na osobní odpovědnost za vlastní život, rozhodnutí i činy. V rámci Systému řízení Baťa bylo přesné definování odpovědnosti naprosto klíčové. On sám říkal: „Odpovědnost všech za všechno, je zodpovědností nikoho za nic.“

Jak začít zvyšovat vlastní osobní odpovědnost a proč je klíčová k úspěchu se dozvíte v podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 18 Baťova škola práce pro mladé ženy

Baťova škola práce pro mladé ženy byla založena v roce 1929. Dokázala změnit celou jednu generaci svých absolventek.
Občas se dočtete, že vychovávala vzdělané hospodyňky. Nenechte se však mýlit, vzdělávala sebevědomé, ekonomicky, společensky a zejména jazykově vybavené ženy. Ženy, kterým jejich sebevědomí a nadhled dovolily být i skvělé hospodyňky.
Ženy, pro které emancipace nerovnala se snaha, být jako muž, naopak – jejich emancipace jim plně dovolovala být ženou.


Podcast č. 17 Co by měl každý vědět o Tomáši Baťovi

Díl věnovaný studentům Fakulty managementu a ekonomiky, aneb co by měl každý student předmětu Systém řízení Baťa znát.
Jaké bylo dětství Tomáše Bati, rodinné vazby a první podnikatelská zkušenost.

 


Podcast č. 16 O baťovinách a nejen o nich s Pavlem Velevem

Je to dlouhá doba – 24 let. Téměř jednu generaci stojí Pavel Velev v čele Nadace Tomáše Bati. Jaké byly začátky nadace, jak vnímal spolupráci s Tomášem Baťou juniorem a co pro něj znamená odkaz Baťa? To vše se dozvíte v novém dílu podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 15 Ženy ve filozofii Baťa a očima Tomáše Bati 

Jaké bylo postavení žen u Baťů? Jak Tomáš Baťa vnímal ženy a co pro něj znamenaly? Víte, že prohlásil větu: „Dokud nebude ve společnosti odčiněno to, co bylo na ženách spácháno, nestane se lepší. Odčinit to mohou pouze muži, a to tím, že budou lepšími manželi, otci a syny.“

Více v 15. podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa s Gabrielou Končitíkovou.

 

 


Podcast č. 14 Základem všeho je důvěra

Tomáš Baťa považoval důvěru za jeden z hlavních předpokladů úspěchu. Zároveň však dodával, že před tím, než se naučíme důvěřovat lidem, naučme se důvěřovat sami sobě.

Slovy Tomáše Bati:
„Důvěra! — jaká to důležitá a vzácná páka všeho lidského pokroku a blahobytu. Důvěra člověka k člověku. Nedůvěra zaměstnávala lidstvo v zašlých časech stavbou hradeb a hradů. Nedůvěra v naší době vyrábí zámky a nedobytné pokladny. Důvěra však staví obchodní domy, továrny za úspory střádatelů.“

Jak to měli u Baťů a jak dnes budovat tu vlastní? To se dozvíte v novém díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 13 Zaměstnanci – spolupracovníci spolupodnikatelé

Třináctý díl podcastu Inspirace Baťa věnujeme osvětlení vnímání rozdílu mezi zaměstnanci, spolupracovníky a spolupodnikateli. Jak podle Tomáše Bati jednotlivé skupiny vnímají podstatu pravidla 8-8-8 a v čem spočívá rozdíl mezi mentálním a duševním zdravím.


Podcast č. 12 Systém vs. filozofie Baťa

Potkáváme se s tím často, že by někdo rád jen kousek z odkazu Baťa. Jenže to nejde. Baťoviny se musí žít celým srdcem. Nejde si vzít jen kousek podle toho, co se komu hodí. Je to systém, který má svou filozofii. A jedno nejde oddělit od druhého. Můžeme mít skvělý systém, ale pokud nemáme filozofii, která mu dává smysl – je prázdný a vynutitelný jen zvnějšku. Pokud máme jen filozofii bez systému, který nám dá vědět, zda se neodkloňujeme od poslání – také to nejde.

Baťa je komplexní – systém s filozofii. A jak to celé fungovalo? O tom je dnešní podcast.


Podcast č. 11 O baťovinách se Zdeňkem Rybkou

Zdeněk Rybka – narozen 1927, absolvent Baťovy školy práce. Jak vnímal studium, život a práci u Baťů? Jaká byla cesta kluka z ševcovské dílny až do křesla ředitele banky? Jak jej baťovská výchova ovlivnila v životě a co je pro něj pro něj symbolem odkazu Baťa?

To se dozvíte v 11. díle našeho podcastu Inspirace Baťa, Nadace Tomáše Bati.


Podcast č. 10 O baťovinách s Jaroslavem Smetanou

„Myslím si, že díky přechodu na baťovský způsob řízení jsme překonali krizi“, slova Jaroslava Smetany ze společnosti Albixon.

Jedním ze základů úspěchu v podnikaní považuje filozofie Baťa také způsob plánovaného nástupnictví a uvědomění si, kdy je správný čas předat firmu nové generaci. Jestli se to někomu opravdu povedlo, je to Jaroslav Smetana. Jaké to je odejít z velké, úspěšné firmy v tom nejlepším věku? Jak on sám vnímá filozofii Baťa a co se od Bati naučil? A proč je známý svým citátem: „Rakev nemá kapsy“.

Odpovědi naleznete v novém podcastu Nadace Tomáše Bati.


Podcast č. 9 O baťovinách v praxi s Ivanem Baťkou

Když se začnete zajímat o využití baťovských principů v praxi, poměrně brzy narazíte na jméno Ivan Baťka. Pro mnohé je symbolem úspěchu, protože téměř ihned vidíte přehled všech ocenění, která získal on nebo společnost Fosfa a.s. On sám však říká, že úspěch je relativní.
Přečetl stovky knih, potkal mnoho významných učitelů a osobností, zároveň dodává: Znát se s Baťou o několik let dříve, možná bych se nemusel některé věci učit tak těžce. Řídí se jedním z jeho hesel: Nenapodobovat – být v čele.
Jaké to je, rozhodnout se v českém podnikatelském prostředí řídit baťovskými principy? Proč do výroby chodí rád večer a říká, že teprve nastane doba, kdy z odkazu Baťa začneme čerpat naplno? A také se například dozvíte, proč netráví čas na golfu a v podnikatelských klubech.


Podcast č. 8 Jak firma Baťa zasahovala do osobního života spolupracovníků

Odpověď by byla velmi jednoduchá, a to: Velmi!

Firma měnila svým spolupracovníkům pohled na svět i životní styl, což se muselo zákonitě promítnut i do osobního a rodinného života. Firma Baťa na sebe převzala úlohu, kterou měl možná řešit stát, nebo společnost. Baťa však zastával názor, že jestli budeme stále čekat na to, že někdo něco změní a pak bude lépe, nestane se to nikdy a promrháme jen spoustu času. Podle baťovin musí přicházet změna vždy od lidí, ale ti k ní většinou potřebují být inspirováni…

Jak tomu tedy bylo u Baťů?


Podcast č. 7 Nepravdy o fenoménu Baťa

Setkáváme se s tím téměř denně, že vyvracíme nepravdy, které o fenoménu Baťa kolují. Některé jsou úsměvné, jiné jsou naprosto smyšlené. Všechny však zkreslují baťovský odkaz, a tak jsme se rozhodli některé uvést na pravou míru.

Baťa opravdu nejezdil ve výtahové kanceláři a nekontroloval lidi, jeho žena nechodila kontrolovat, zda máte doma uklizeno a ani vás za sebemenší přešlap ihned nepropustili.

Jak to tedy bylo? Dozvíte se v našem nejnovějším díle podcastu Inspirace Baťa.


Podcast č. 6 Kniha Inspirace Baťa

Dnešní podcast věnujeme představení knihy Inspirace Baťa. Jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. Jedná se o první knihu, jenž přináší možnosti, jak začít s vlastní baťovskou transformací.

Často převládá klišé, že baťovské principy jsou jen pro podnikatele. Tato kniha však hovoří o možnostech, jak může začít každý sám u sebe, bez ohledu na své postavení, okolí a bez finančních nákladů. Investice jsou v podobě ochoty, nadšení a disciplíny.

Tak co? Zkusíte to?


Podcast č. 5 Nechme se zastoupit

„Jestli nejsi připraven jednou předat své místo nástupci, buď si vědom, že tvá práce slouží jen tobě samému a nebude k užitku následujícím generacím, je to určitý druh sobectví, který nepodporujeme.“

Citát z přednášky pro osobáře (personalisty) firmy Baťa, r. 1932.

Baťovské vnímání zastupitelnosti, následnictví, sdílení asi nejlépe vystihl sám Tomáš Baťa myšlenkou:

“Pákou pokroku je touha člověka stát se nepostradatelným, jeho brzdou je touha zůstat nepostradatelným.”

A neplatilo to jen pro pracovní prostředí, ale také rodinné a přátelské vztahy.


Podcast č. 4 Světový podnikatel, který sloužil

Čtvrtý díl věnujeme povídání o výstavě Tomáš Baťa, světový podnikatel, který sloužil.

Výstava Nadace Tomáše Bati a města Zlín – Tomáš Baťa, světový podnikatel, který sloužil, představuje jeho osobnost, myšlení a vnímání. Výstava osvětluje pojem baťovské služby, Baťův přístup k lidem, práci, obchodní morálce, životě ve Zlíně i světu. Výstava je kombinací dobových fotografií, které pochází ze zlínského archivu, stejně tak jako z rodinného alba rodiny Baťa. Můžete si přečíst Baťův dopis Čapkovi, Fordovi, i jeho názor, co považuje za krásné. Z baťovského desatera Jak jednat s lidmi.

 

Výstavu můžete vidět online zde


Podcast č. 3 Filozofie baťovské služby

Správné pochopení baťovské služby je naprostým základem k celkovému pochopení baťovské filozofie. Často uslyšíte, že odkaz Baťa stojí na ikonickém heslu: „Náš zákazník – náš pán.“ Jenže to je až čtvrtý stupeň této filozofie.
„Služba činí zázraky.“
„Služte!“
„Myslet na obchod znamená myslet na službu.“

A mnohá další baťovská hesla o službě. Už vás napadá myšlenka, že se máte obětovat pro podnikání, obchod i zákazníka? Ale kdeže… základem je: prvně posluž sám sobě.

Najednou je pak zcela jasné, proč se Tomáš Baťa tak intenzivně začal zajímat o to, zda jeho spolupracovníci spí alespoň osm hodin denně, pravidelně jí a sportují.


Podcast č. 2 Osobnost Tomáše Bati a jeho podnikatelské začátky

Tomáš Baťa bývá často nazýván geniálním podnikatelem. On sám by se však představil jen jako švec. Často zmínil: „Proč mi nikdo neřekl, že když budu chtít být dobrým ševcem, musím být nejprve dobrým psychologem“.

Osobností se člověk nerodí, osobností se stává.


Podcast č. 1 Baťoviny a baťaholka

Jsme rádi, že vám můžeme konečně představit náš nový podcastový pořad Inspirace Baťa, kterým vás bude provádět Gabriela Končitíková. Dnes se seznamte s tím, jak vznikla její vášeň pro odkaz Baťa. Těšit se můžete na různá témata a hosty.