skrolujte
instagram
facebook

Narodil se v Praze, 17. září 1914. Celé dětství prožil ve Zlíně, od malička byl zapojen do obuvnického světa svého otce, který kromě firmy rozvíjel také celé město. Jeho dětství bylo krásné, ve Zlíně měl spoustu přátel a nikdo nebral příliš ohledy na to, že je synem továrníka. Jeho vrstevníci jej vnímali jako sobě rovnému. Čas nejraději trávil u řeky a vymýšlením různých klukovin. Nejednou se stalo, že jej otec trestal domácím vězením, protože z klukovin se občas staly pořádné lumpárny.
Výchova otce byla v mnoha ohledech přísná. Na první zahraniční studia do Anglie jej poslal samotného. V té době byl Tomík na prvním stupni základní školy.

Tomáš Baťa
junior

 

 

Tomáš Jan Baťa, pro mnohé vždy jen Tomík, neboli Tomáš Baťa junior. Byl jediným synem Tomáše Bati zakladatele a jeho ženy Marie. Jeho otec, zakladatel světového obuvnického impéria jej vychoval na základě baťovských hodnot – cti, transparentnosti a spravedlnosti. Pod jeho vedením se stala firma Baťa největším výrobcem obuvi na světě.

 

 

 

Vzdělání

Poté, co navštěvoval školy v Anglii a Švýcarsku se mladý Tomáš začal učit obuvníkem v Baťově škole práce pro mladé muže ve Zlíně. Dva roky poté, zatímco pomáhal se založením nové továrny Baťa ve Švýcarsku a očekával kontrolní návštěvu svého otce, se dozvěděl, že jeho letadlo na cestě havarovalo a že Tomáš Baťa, přezdíván jako československý Henry Ford, zahynul.

 

Podnikatelské začátky

Firma pokračovala ve svém pozoruhodném rozvoji pod vedením strýce Tomáše J. Bati, Jana Antonína Bati. V roce 1938 měly Baťovy závody 42 tisíc zaměstnanců v Československu a dalších 23 tisíc v zahraničí. V Evropě, Asii a Indii bylo podle zlínského modelu vybudováno devatenáct Baťovských průmyslových měst.
Tomáši, kterému ještě nebylo dvacet let, bylo svěřeno řízení největších firemních prodejen ve Zlíně a později v Curychu. V roce 1935 byl vyslán do britské pobočky firmy v East Tilbury. V roce 1939 ve věku 24 let, kdy německá armáda hrozila překročením československých hranic, mu byl svěřen úkol založit a vést novou pobočku v Kanadě s 80 českými zaměstnanci a jejich rodinami.

 

Kanada

Kanadská továrna se úspěšně rozvíjela, vyráběla obuv pro kanadský trh a na export a během válečných let také válečný materiál pro spojenecké armády. Jelikož Zlín byl pod německou nadvládou, firma ztratila svou základnu a tím byly vlastně její zahraniční podniky ponechány vlastnímu osudu. Po celou dobu se Tomáš houževnatě snažil zůstat s nimi v kontaktu a obchodovat s nimi.
V roce 1945 německá armáda postoupila nadvládu nad Zlínem novému komunistickému režimu, který brzy nato znárodnil Baťovy závody ve Zlíně a v celé východní Evropě. Ztráty byly značné i v Asii, kde byly dvě továrny zničeny v důsledku japonských nájezdů a dobře zavedený podnik v Číně byl zabaven.
Firma Baťa se ocitla „bez hlavy“ a skutečně v ruinách. Proces znovuvybudování Tomáš zahájil zřízením nové centrály ve Spojeném království v roce 1946.

 

Rodinný život

V roce 1946 se také oženil se svojí celoživotní láskou Sonjou Ingrid Wettstein, dcerou švýcarského právníka, který úzce spolupracoval s jeho otcem, Tomášem Baťou, na vypracování právních podkladů pro fungování firmy. Společně vychovali čtyři děti – Thomas George, Christine, Monica a Rosemarie.

 

Vize obout svět

Pod vedením Tomáše Bati juniora dosáhla firma Baťa svého největšího celosvětového rozmachu. V roce 1984 vyrobila 220 mil. párů a ve svých prodejnách prodala 314 milionů párů obuvi. Firma Baťa se tak stala největší obuvnickou společností ve světě, kdy provozovala 90 továren a 5 tisíc obchodů v 89 zemích a měla 90 tisíc zaměstnanců.
V roce 1984 převzal vedení firmy jeho syn Thomas G. Bata.

 

Ocenění a řády

Držitel nejvyššího kanadského vyznamenání Řádu Kanady (CC)
Vyznamenání pro členy Kanadských ozbrojených sil Canadian Decoration (CD)
Doktor práv, LLD, h.c., York University, Toronto, Kanada
Doktor ekonomických věd, h.c., Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika
Doktor h.c., VUT Brno, Česká republika
Doktor práv, h.c., St. Francis Xavier University, Kanada
Vyznamenání Paul Harris Fellow Rotary International
Držitel Řádu T. G. Masaryka, (Československo)
Držitel Řádu bílého dvojkříže, Slovensko
Cena Gratias, Česká republika

 

Funkce a profesní uplatnění

Odborná komise pro obchodní a investiční politiku Mezinárodní obchodní komory (ICC)
Dean’s Advisory Council (Poradní výbor děkana), Schulich School of Business, York University, Kanada
Canadian Council of Chief Executives (Kanadská rada ředitelů) (CCCE)
Kanadský výbor členských států Rady pro bezpečnostní spolupráci v asijsko-pacifickém regionu (CSCAP)
Představenstvo Junior Achievement International, Spojené státy
Správní rada Czechoslovak Management Centre, Česká republika

Nevýkonný ředitel, člen představenstva National Retail Federation Inc. New York.
Zakládající člen a bývalý ředitel Young President’s Organization (Organizace mladých prezidentů)
Člen International Academy of Management (Mezinárodní akademie řízení)

 

Návrat po roce 1989

Návrat Tomáše J. Bati do Československa v roce 1989 patřil nepochybně mezi nejšťastnější okamžiky v jeho životě. Tomáš a jeho žena Sonja byli pozváni bývalým disidentem, který se stal prezidentem, Václavem Havlem, a byli přivítáni davem tisíců občanů provolávajících jim slávu v Praze a ve Zlíně. Okamžitě bylo zahájeno plánování znovuotevření prodejen Baťa po celé zemi. V roce 1992 byla na Václavském náměstí v Praze otevřena ikonická vlajková loď z roku 1929 nesoucí logo firmy Baťa.

 

Odchod krále obuvi

Až do své smrti v roce 2008 šel Tomáš J. Baťa za snem svého otce stát se „ševcem pro celý svět“. A uspěl.
Zemřel 1. září 2008 v Torontu – několik týdnů před svými 94. narozeninami. Sonja Bata ho následovala 20. února 2018.