scroll
instagram
facebook

Večery
ve vile

Poutavé diskuzní večery, přednášky a setkání s osobnostmi z kulturního, vědeckého, uměleckého i celospolečenského života.