skrolujte
instagram
facebook

V rámci lektorské činnosti se zaměřujeme na praktické využití odkazu filozofie Baťa v oblastech řízení firmy, rozvoje spolupracovníků a budováni sebe sama.

Přednáška se obvykle koná v prostorách vily Tomáše Bati. Můžeme ji však po předchozí dohodě uskutečnit i ve Vašem městě, škole, firmě.

 

Žádosti o přednášku:
sekretariat@batova-vila.cz
577 219 083

mám zájem

Přednášky Filozofie Baťa

 

Máte touhu poznat blíže odkaz Tomáš Bati? Rádi vás přivítame ve vile Tomáše Bati a kromě inspirativního obsahu přednášky si odnesete i zážitek spojený návštevou tohoto výjimečného místa.

Přednášky

01.

Tomáš Baťa

Inspirativní přednáška o životním příběhu Tomáše Bati zakladatele, která je zaměřena na jeho osobnostní rozvoj a klíčové situace, které jej měnily a formovaly. Cílem je vystihnout podstatu jeho transformace z podnikatele na leadera, na jeho propojení se s firmou a spolupracovníky.

mám zájem
02.

Systém Baťa

Seminář, jehož cílem je představit pilíře Systému řízení Baťa a jejich jednotlivé provázání s důrazem na skutečnost, že i na maličkostech záleží a utváří firemní kulturu.

mám zájem
03.

Firemní
kultura

Přednáška na téma tvorba firemní kultury podle principů Systému řízení Baťa. Jak velký vliv má leader a vedoucí lidé na firemní kulturu. Styl firemní komunikace podle baťovských principů.

mám zájem
04.

Jak vést

Nařízení, která postrádají osobní příklad, jsou naprosto bezcenným kusem papíru, měnit chování lidí je možné pouze osobním příkladem. Ve firmě Baťa bylo podstatné, aby se na vedoucí pozice dostal pouze ten člověk, který je příkladem nejen kvalitního spolupracovníka, ale zejména člověka.

mám zájem
05.

Personální
péče

Základem bylo vnímat člověka jako celistvou osobnost, a nejen jako pracovníka. Zájem firmy Baťa o své spolupracovníky vychází ze skutečnosti, že pro kvalitní pracovní výkon je nutné, aby byl člověk schopen se na práci soustředit, a to je možné pouze tehdy, když jej netrápí jiné životní a osobní skutečnosti.
Úkolem personální činnosti ve firmě Baťa bylo zaměřit se na získávání zdrojů lidské energie a její rozvíjení.

mám zájem
06.

Motivace

Jednoduše zněla zásada: „Motivovat nejde.“ Základem celé motivace bylo obklopovat se lidmi, kteří chtějí růst a dosahovat výsledků a s takovými lidmi spolupracovat a tvořit, aby se jejich cíl splnil. Celý systém motivace byl směřován k vnitřním zdrojům chtění a energie dosahovat vlastních cílů a snů každého jednotlivce.

mám zájem
07.

Životní
rovnováha

Základem filozofie Baťa se stalo téma životní rovnováhy. Podstatou personální péče i vzdělávání spolupracovníků se stala filozofie vyrovnaného životního stylu a apelace na skutečnost, že workoholismus je jistou cestou k vyhoření. Pravidlo 8-8-8 se stalo ideálním vzorem, jak si zachovat zdravý a tvůrčí vztah k práci a zároveň mít prostor pro osobní život a péči o své zdraví.

mám zájem
08.

Podnikání

Odhodlat se k samostatnému podnikání považoval Tomáš Baťa za jednu z primárních lidských odvah. Velmi si vážil lidí, kteří v sobě našli energii k tomu, aby sami nesli odpovědnost za pracovní činnost. Firma se snažila všeobecně vychovávat lidi k individuální podnikatelské činnosti.

mám zájem
09.

Obchod

Péče o zákazníka byla pro firmu klíčovou, a proto věnovala maximum vzdělávání a rozvoji svých prodavačů. Celá prodejní filozofie vycházela ze zásady, že zákazník si za své peníze zaslouží více, než jen kvalitní zboží a dobrou cenu – zaslouží si zážitek. Zážitek totiž vzbuzuje emoci a vytváří vztah. Firmu Baťa ke svým zákazníkům pojil silný vztah založený na důvěře a přátelství.

mám zájem
010.

Reklama

Reklama musí vzbuzovat emoce a být zákazníkovi milá. Definice správné baťovské reklamy zněla: „Má působit tak příjemně, jako první jarní vánek zachycený na tváři.“

mám zájem
011.

Sdílení

Sdílení informací, zkušeností, pracovních postupů a zejména transparentní systém komunikace byly hlavními atributy, které rozvíjely a tvořily Systém řízení Baťa, jehož základem byl také pojem tzv. zdravá soutěž. Zdravá soutěž znamenala vytvořit ve firmě soutěživého ducha, který však ctí všechny pravidla fair play a pomáhá prostřednictvím sdílení inovací posouvat firemní procesy kupředu.

mám zájem
012.

Vzdělávání

Podstatou vzdělávání byl všeobecný rozvoj osobnosti každého člověka. Průřezovými tématy byla psychologie a komunikace, protože se ctila zásada, že k efektivnímu fungování firmy je potřebné, aby se lidé domluvili a aby byli schopní se domluvit, musí se nejprve pochopit.

mám zájem