skrolujte
instagram
facebook

Sochařské sympozium

 

 

Umění promlouvá ke každému, kdo je ochoten naslouchat. Nadace Tomáše Bati se od svého vzniku věnuje podpoře umění a mladých umělců. Jedním z již tradičních způsobů podpory je pravidelné Mezinárodní studentské sochařské sympozium.

Ročníky sympozia

01.

Nadace Tomáše Bati otvírá symbolický 19. ročník mezinárodního studentského sochařského sympozia, který se uskuteční ve dnech 17. – 26. 6. 2019.

 

 

Letošní ročník je věnován in memoriam dlouholetému odbornému garantovi sympozia ak. arch. Michalu Uhrovi, který společně s Nadací stál u zrodu myšlenky studentských sympozií.

Slavnostní veřejná vernisáž mezinárodního sympozia DŘEVO/WOOD 2019 se uskutečnila ve středu 26. 6. 2019 v zahradě u vily T. Bati. Studenti představili široké veřejnost svá díla, která byla instalována v zahradě Baťovy vily. I město Zlín bylo partnerem sympozia a ocenilo dvě díla finanční odměnou 5.000 Kč. Ceny získali studenti Róbert Ferko a Olena Piskova.

Za podporu děkujeme:
Lesy a statky Tomáše Bati v Loučce, Husqvarna, Continental Barum, Švehlák Zlín s.r.o., Pozimos a Rotary klub Zlín.

Průběh 19. ročníku:
Sympozia se zúčastnilo 6 studentů.

PIOTR CZABAN, Academy of Fine Arts Łódź, Polsko
RÓBERT FERKO, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, Slovensko
JAKUB MATUŠEK, FaVU, VUT Brno, ČR
OLENA PISKOVA, FaVU, VUT Brno, Ukrajina
MICHAŁ POPEK, Academy of Fine Arts Łódź, Polsko
ADAM TURZO, FaVU, VUT Brno, ČR

02.

WOOD | DŘEVO 2017

 

Ve dnech 19. až 28. června 2017 Nadace Tomáše Bati organizovala osmnáctý ročník Mezinárodního studentského sochařského sympozia DŘEVO | WOOD 2017. Zúčastnili se jej studenti nejen z České republiky, ale také Polska, Slovenska a Švédska.

 

 

Letošní ročník přilákal sedm mladých a nadějných sochařů, kteří měli k dispozici javorové, dubové a lipové dřevo, kterému během deseti dnů v atmosféře zahrady Baťovy vily ve Zlíně vdechli prostřednictvím svého uměleckého pojetí nový rozměr. Slavnostní vernisáž se uskutečnila na podvečer
28.6. Studenti měli možnost představit svá díla veřejnosti. Město Zlín udělilo finanční ceny dvěma sochařům, Petru Muchovi za dílo Duch lesa a Benjaminovi Podobovi za dílo Fénix. Pan Švehlák ocenil finanční částkou další tři díla, která vznikla v průběhu sympozia. Odborným garantem sympozia byl ak. arch. Michal Uher, profesní a technickou asistenci zastal pan Josef Sedláček.

Sympozium podpořili BFP Lesy a statky Tomáše Bati, Husqvarna, Pozimos, Švehlák – půjčovna nářadí, město Zlín a Státní fond kultury České republiky. Organizaci sympozia zaštítil tým spolupracovníků Nadace Tomáše Bati. Všem mladým sochařům, sponzorům, Michalu Uhrovi, Josefu Sedláčkovi, návštěvníkům a celému týmu nadace Tomáše Bati patří velké poděkování.

Účastníci sympozia:

OLOF MARSJA, student třetího ročníku, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Švédsko
MARIA KRASNODĘBSKA, studentka druhého ročníku, Strzemiński Academy of Art, Łódź, Polsko
AGATA ZBOROMIRSKA, studentka druhého ročníku, Strzemiński Academy of Art, Łódź, Polsko
BENJAMIN PODOBA, student druhého ročníku, Vysoká škola výtvarných umení a designu v Bratislave, Slovensko
ADAM TURZO, student pátého ročníku, Univerzita Tomáše Bati ve Zlínė, Fakulta multimediálních komunikaci, Česká republika
ZUZANA BARTOŠOVÁ, studentka pátého ročníku, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
PETR MUCHA, student druhého ročníku, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika

předešlé ročníky