skrolujte
instagram
facebook

Podpořené projekty

 

Nadace Tomáše Bati podpoří ročně okolo desítky projektů, které svou činností podporují povědomí o fenoménu Baťa, rozvíjejí kulturní a komunitní život ve Zlíně a pomáhají mladým a začínajícím podnikatelům, vědcům i umělcům.

01.

ZAM – Zlínský architektonický
manuál

Podpora historie Baťa a komunitního života ve Zlíně, žadatel aArchitektura

Od roku 2018 se Nadace Tomáše Bati zapojila do vzniku architektonických mapiček, které provedou zájemce po baťovské architektuře. Jednotlivé mapky jsou tematicky rozdělené. Následně se spolupráce na vzniku prohlídkových tras a mapek rozrostla ve spolupráci na vzniku Zlínského architektonického manuálu.
Do současnosti byl podpořen vznik tří prohlídkových tras a k nim se vztahujících map.
Jedná se o:

1.
Zlínská architektura do roku 1945 (trasa představuje nejdůležitější objekty vystavěné firmou Baťa v průběhu 20. a 30. let 20. století, tovární areál, ale také stavby v historickém jádru na náměstí Míru).

2.
Po baťovském bydlení (procházka po první dělnické čtvrti Letná vybudované nedaleko továrního areálu ve 20. a 30. letech 20. století. Ukazuje typické domky i výjimečné stavby, které nikde jinde ve Zlíně nenajdete).

3.
Zlín – Gottwaldov – Zlín (trasa věnovaná zejména poválečné výstavbě).

Projekt byl podpořen částkou 30.000 Kč.

02.

Mezinárodní bytová soutěž firmy Baťa ve Zlíně – web

Podpora kultury a informovanosti o odkazu Baťa, žadatel Vladimír Parízek

V roce 2019 byl podpořen projekt vzniku webové stránky Mezinárodní bytová soutěž firmy Baťa ve Zlíně, která informuje o této jedinečné soutěži.
Záměr Vladimíra Parizka, jehož oblíbeným tématem je baťovská architektura, byl podpořen částkou 30.000 Kč, jež byla využita na vznik webu, grafický návrh a zpracování. Web vznikl ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Web svým obsahem doplnil stejnojmennou výstavu, kterou vytvořila Krajská galerie.

„Web bytovasoutez.cz jsem vytvořil díky svému dlouholetému vztahu ke stavitelství firmy Baťa. Znamenal pro mne více představit laické i odborné veřejnosti tento unikátní projekt, který do Zlína přilákal Le Corbusiera, Fuchse a další významné architekty té doby a zařadil ho mezi pár evropských měst, ve kterých vznikly výstavní kolonie moderního bydlení. Díky Nadaci jsem dostal příležitost se tomuto tématu věnovat naplno a nahlédnout přes Krajskou galerii do spousty dobových materiálů, kdy se chystá i rozšíření o další méně známé firemní soutěže.“ uvedl autor projektu.

03.

Tomáš Baťa moderní optikou

Podpora umění, žadatel Peter Ustinov

V roce 2019 byl podpořen projekt mladého nadějného umělce Petera Ustinova, který pochází z baťovského města na Slovensku – Partizánského. Peter se od dětských let věnuje grafice a ztvárnění významných osobností jak z minulosti, tak i současnosti. První obraz Tomáše Bati vznikl přímo v Partizánském. Nadace Tomáše Bati podpořila vznik kolekce obrazů Tomáše Bati, které se staly součástí několika výstav a prezentovaly tak Tomáše Baťu optikou mladého umělce.

V současné době jsou obrazy k vidění přímo v Baťově vile. Projekt byl podpořen částkou 18.000 Kč.

„Vytvořit portrét Tomáše Bati bylo pro mě ctí a jedinečnou příležitostí, jak propojit svou tvorbu s místem odkud pocházím, které bylo založeno a rozvíjeno na základě podnikatelských principů tohoto velkého muže.“ Autor