Obchod

Prodej publikací, známek
a kolekce Baťa

Uhrazené objednávky odesíláme v úterý a ve čtvrtek.

obchod - Nadace Baťa
skrolujte
instagram
facebook

Příběh jednoho muže a jednoho města

Kniha Josefa Vaňhary je jedinečná, autor je pozorovatelem, který dokázal vnímat mimořádnost díla Tomáše Bati skrze optiku dítěte. Následně jako dospívajícího chlapce i začínajícího pracujícího mladého muže, který se proměnil v kariéře rychle postupujícího redaktora ve zralého muže. Muže, který musel v době druhé světové války čelit opravdu složitým životním situacím, kdy ani netušil, že těžké chvíle přijdou teprve v letech poválečných. V letech, kdy se označení baťovec změní z prestižního na nežádoucí.

Vydavatel: Nadace Tomáše Bati, počet stran 435, pevná vazba.

 449,00

Popis

Kniha Josefa Vaňhary je jedinečná, autor je pozorovatelem, který dokázal vnímat mimořádnost díla Tomáše Bati skrze optiku dítěte. Následně jako dospívajícího chlapce i začínajícího pracujícího mladého muže, který se proměnil v kariéře rychle postupujícího redaktora ve zralého muže. Muže, který musel v době druhé světové války čelit opravdu složitým životním situacím, kdy ani netušil, že těžké chvíle přijdou teprve v letech poválečných. V letech, kdy se označení baťovec změní z prestižního na nežádoucí.

Josef Vaňhara patřil mezi přední redaktory podnikových novin firmy Baťa a mimo jiné byl velmi talentovaným fotografem.
Smysl pro kvalitní novinářskou práci uplatnil také při psaní této knihy. Dokonale vtahuje čtenáře do děje, který přehledně rozčlenil tak, aby umožnil detailně poznat život v baťovském Zlíně. Čtivě popisuje, osobnost Tomáše Bati, významných ředitelů a představitelů jednotlivých oddělení firmy i jednotlivá odvětví výroby. Opomenuti nezůstali ani architekti, filmaři, lékaři či samotní novináři, kteří pomáhali vytvářet obraz tehdejšího Zlína.
Jeho profesionální novinářský přístup jej při psaní textů vedl k podávání faktických informací, stručnou a čtivou formou, tak aby čtenář chápal vzájemné souvislosti tvořící celek fenoménu Baťa.
Po celou dobu příběhu vás provází baťovský elán a dynamika. Prostřednictvím jednotlivých kapitol je možné sledovat utváření názoru Tomáše Bati na člověka, důvěru v něj a jeho přístupu k práci.

Přejeme vám, příjemný literární zážitek a bližší poznání nejen příběhu jednoho muže a jednoho města, ale celé filozofie Baťa.

Vydavatel: Nadace Tomáše Bati, počet stran 435, pevná vazba.